Oktatás

Gyógynövény- és drogismeret

A tanszéki részleg feladata a Gyógynövény- és drog isme ret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak e lem zését, a korszerű el vá lasz tás tech ni ka i módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának is me retét, különös tekintettel a gyógy szer ipar kiemelt növényi nyers­anyagaira, valamint a fito terápiában és a prevencióban jelentős gyógynövényekre.

Bővebben »

Kutatás

Fotoszintetikus mikroorganizmusok speciális anyagcseretermékeinek vizsgálata

A kutatás célja a természetes élőhelyen tömegprodukciót előidéző fotoszintetikus prokarióta és eukarióta szervezetek biológiailag aktív metabolitjainak, toxinjainak vizsgálata és azonosítása. Jelentősége a természetes fotoszintetikus rendszerek metabolomikus aktivitásának feltárásában illetve új hatóanyagok (proteinfoszfatáz-gátló, proteinszintézis-gátló, antimikrobiális hatású) kimutatásában, jellemzésében foglalható össze.

Bővebben »

Partnereink

Cetox Kft.

CETOX analitikai és toxikológiai kutató, szolgáltató és szaktanácsadó Kft. (2006) Alapítók: Dr. Vasas Gábor, Dr. Gáspár Attila, Debreceni Egyetem, Elektroforetikus analitikai, bioanalitikai módszerfejlesztések, bioaktív anyagcseretermékek kutatása, toxikológia-toxinanalitika-, kapilláris elektroforézist alkalmazó mikrofluid-rendszer „lab-on-a-chip" fejlesztés és hasznosítás.

Bővebben »

Bevezető

A Debreceni Egyetem Farmakognóziai Tanszéki Részlege 2009-ben a Növénytani Tanszék keretein belül kezdte meg működését. A tanszéki részleg feladata a Gyógynövény- és drogismeret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven a Gyógyszerészeti botanika oktatása gyógyszerész-hallgatók számára, valamint a gyógynövénybiológiai témakörben a gyógynövények és hatóanyagainak felhasználása (biológus bsc), a gyógynövény-biotechnológia (biotechnológus msc) és a farmakognózia-növényi hatóanyagismeret (biomérnök msc) hallgatók számára.

A farmakognózia elnevezés a görög pharmakon (drog, hatóanyag) és a gnosis (tudás, tan) szavakból eredeztethető. A szakterület hazánkban sokáig a gyógynövény és drogismeret néven volt ismert de a „drog” szó jelentése az idők folyamán megváltozott, a mindennapok szóhasználatában az illegálisan előállított és fogyasztott kábítószereket jelentette, és így félreértésekre adott okot.

A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok (általában szárított növényi részek, produktumok) botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok sajátosságait, képződésük elemzését, a korszerű elválasztástechnikai módszerek alkalmazását, és a gyógynövények hatásának ismeretét.

Az idők folyamán a szakterület jelentős fejlődésen és változásokon esett át. A növényi és ritkább esetben állati eredetű drogok vizsgálata mellett helyett kaptak olyan  szervezetek, élő hatóanyagforrások mint a különböző szerveződésű gombák vagy egy más megközelítésben a tengerek, édesvizek élővilágát képviselő szivacsok, algák is. Egyes tudományterületek előretörésével, technikák fejlődésével a farmakognózia multidiszciplináris szakterületként a botanika, a kémiai ökológia, mikrobiológia, tenger és édesvízi biológia, a gyógyszer-technológia és a farmakológia eredményeire épít. 

Bejelentkezés